מערכת הרופאים המנוסים נועדה למציאת הרופאים המומחים המנוסים ביותר בתחומם בישראל

תנאי השימוש

גם ברפואה כמו במקצועות רבים אחרים, הניסיון הוא אחד הפרמטרים המרכזיים המבטיח הצלחה. במשך למעלה משנתיים, ישב צוות המומחים של קבוצת פרש קונספט וניסה לבחור מבין הרופאים בישראל את אילו המנוסים יותר בביצוע ניתוחים, אבחון ומתן טיפולים רפואיים ספציפיים. ישנן ברשת רשימות למכביר של רופאים מומחים בתחומי הרפואה השונים. אין, למיטב ידיעתנו רשימה המציינת לצד שמו של הרופא, את ניסיונו הספציפי בטיפול רפואי ייחודי, ניתוח ספציפי או טיפול במחלה ספציפית.

באפשרותך לבחור את שם הניתוח או את המחלה לגביה אתה מבקש לקבל פרטים של רופא מנוסה ואנו נעשה ככל כולתנו על מנת להציע לך תשובה איכותית ומקצועית. המאגר יציג בפניך שמות של רופאים, אשר עונים על ההגדרה שהתבקשה.

עבודה רבה הושקעה בהכנת הרשימה ואנו מקפידים ועושים ככל יכולתנו על מנת לשמר אותה ולהבטיח שתהיה עדכנית. כל רופא שמופיע ברשימה בין יתר הקריטריונים, הומלץ לפחות על ידי שני רופאים מומחים, אחד מהם לפחות מומחה בתחום ההתמחות הרלוונטי. בנוסף או לחילופין, מופיעים ברשימות המנתחים מי שמבצעים את הכמות הגדולה ביותר של ניתוחים בחברות הביטוח בתחום הנדרש. חלק מהרופאים המנתחים ענו על שני התנאים גם יחד. כל רופא אשר יבקש להצטרף לרשימה יוכל להציע את עצמו והמערכת תבחן את הקריטריונים הרלוונטים, בין היתר את ניסיונו ותפעל לאתר צוות ממליצים אשר עונה על ההגדרה הנדרשת. במידה והבחינה תענה על הקריטריונים , יוכנס שמו של הרופא לרשימה. בנוסף לשמות הרופאים, הצוות המקצועי שלנו יעמוד לרשות הגולשים ויוכל לאתר עבורם מומחים לביצוע פעולות או ניתוחים שאינם נמצאים בקובץ. אנו נוכל לבחון לעומק את ניסיונו של הרופא המבוקש בביצוע הניתוח או טיפול במחלה הספציפית. בנוסף נוכל לסייע (תמורת תשלום) באיתור רופאים לפעולות רפואיות ייחודיות גם בחו""ל.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהאתר. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מזאפ דוקטורס. אין לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהו הכולל תכנים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות אשר מקורם באתר.

חשוב לציין כי ההופעה במאגר אינה כרוכה בתשלום, אף רופא לא נדרש לשלם כסף עבור היותו חלק מרשימת המנוסים, והבחירה כולה נעשית על בסיס מיטב הידע המקצועי בלבד וללא כל תמורה כלכלית מהרופא. חשוב להדגיש כי גולש אשר מבקש להיעזר בנתונים המופיעים בקובץ מודע לכך ומאשר כי מסירת פרטי הרופא/ים אינה מהווה המלצה לקבל טיפול רפואי, אינה מהווה הפניה ו/או המלצה לפניה לרופא ו/או לקבלת שירות רפואי ממנו. הגולש מצהיר ומסכים כי במידה ויחליט לקבל שירות רפואי מאחד הרופאים המופיעים בקובץ יעשה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו ולא יוכל לטעון כנגד עורכי ובעלי הקובץ כל טענה שהיא.

המאגר נבנה, מנוהל ומתוחזק ע"י חברת "פרש קונספט"
המאגר נבנה, מנוהל ומתוחזק ע"י חברת "פרש קונספט"